Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 2. 2014

Datum objave: 28. 1. 2014
Rok za prijavo: 12. 2. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 427/3, v izmeri 84 m², k.o. 1732 – Štepanja vas, v enoti urejanja (EUP)GO-332.

Razpisne datoteke