Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 4. 2014

Datum objave: 25. 3. 2014
Rok za prijavo: 9. 4. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 293/18 (ID 1722-293/18-0) v izmeri 85 m2, 293/29 (ID znak: 1722-193/29) v izmeri 36 m2 in 293/31 (ID znak: 1722-293/31-0) v izmeri 81 m2,vse k.o. 1722-Trnovsko predmestje.