Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 6. 2014

Datum objave: 22. 5. 2014
Rok za prijavo: 6. 6. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1531/2 (ID 1749-1531/2-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1749-Gameljne.