Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 7. 2014

Datum objave: 3. 7. 2014
Rok za prijavo: 18. 7. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora št. 329a v brezplačno uporabo, ID znak 2636-2735-35 (del), v izmeri 10,09 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

Razpisne datoteke