Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 8. 2014

Datum objave: 17. 7. 2014
Rok za prijavo: 2. 8. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2466/2 (ID 2680-2466/2-0) v izmeri 118 m2, k.o. 2680-Nove Jarše.