Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 10. 2014

Datum objave: 16. 9. 2014
Rok za prijavo: 1. 10. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 633/94 v izmeri 25 m², k.o. 1756 Črnuče.