Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 10. 2014

Datum objave: 18. 9. 2014
Rok za prijavo: 3. 10. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovna prostora v skupni izmeri 39,31 m2, in sicer pisarna št. 322 in 323, ki se nahajata v prvem nadstropju stavbe na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

Razpisne datoteke