Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2014

Datum objave: 22. 10. 2014
Rok za prijavo: 6. 11. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – garažo (kletna etaža) z ID oznako 1735-3421-13 v izmeri 11,40 m2 na naslovu Bratovševa ploščad 4 v Ljubljani s prodajno ceno 6.900,00 €.

Razpisne datoteke