Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 1. 2015

Datum objave: 22. 12. 2014
Rok za prijavo: 6. 1. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 2280/46, v izmeri 93 m² in 2280/47 v izmeri 75 m2, obe k.o. 1735 – Stožice.

Razpisne datoteke