Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 4. 2015

Datum objave: 14. 4. 2015
Rok za prijavo: 29. 4. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1930/43 (ID 1723-1930/43-0) v izmeri 22 m2, k.o. 1723-Vič.