Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 5. 2015

Datum objave: 6. 5. 2015
Rok za prijavo: 21. 5. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – garažo na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani v izmeri 13,60 m2, ki stoji na parc. št. 2813 z oznako stavbe 1454 v k.o. 1725 - Ajdovščina s prodajno ceno 15.000,00 €.

Razpisne datoteke