Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 7. 2015

Datum objave: 17. 6. 2015
Rok za prijavo: 2. 7. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 91/2, pozidano zemljišče v izmeri 321 m2, k. o. 2136 – Breg ob Savi, v deležu do 233/1250, občina 4211 – Mavčiče.

Razpisne datoteke