Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 7. 2015

Datum objave: 1. 7. 2015
Rok za prijavo: 16. 7. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanega zemljišča s parc. št. 2738/0, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740/0, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo.

Razpisne datoteke