Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 10. 2015

Datum objave: 24. 9. 2015
Rok za prijavo: 9. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 502/0, pozidano zemljišče v izmeri 64 m2, k. o. 1730 – Moste in parc. št. 545/19, pozidano zemljišče v izmeri 29 m2, k. o. 1730-Moste, do celote, 1/1.

Razpisne datoteke