Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 10. 2015

Datum objave: 16. 10. 2015
Rok za prijavo: 31. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 903/4 v izmeri 13 m2 k. o. 1730 - Moste, v enoti urejanja prostora (EUP) MO-235.