Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 12. 2015

Datum objave: 9. 12. 2015
Rok za prijavo: 24. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 738/2 v izmeri 47 m2 k. o. 2636 - Bežigrad, v enoti urejanja prostora (EUP) BE - 179.