Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 12. 2015

Datum objave: 9. 12. 2015
Rok za prijavo: 24. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 517/4 (ID 1739-517/4-0) v izmeri 81 m2, k.o. 1739-Zgornja Šiška.