Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2016

Datum objave: 13. 1. 2016
Rok za prijavo: 28. 1. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
zemljišče s parc. št. 894/90, k.o. Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-894/90-0).

Razpisne datoteke