Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 1. 2016

Datum objave: 14. 1. 2016
Rok za prijavo: 29. 1. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišča s parc. št. 370/33-del, nepozidano zemljišče v izmeri 1.671 m2, parc. št. 373/2, nepozidano zemljišče v izmeri 270 m2 in parc. št. 374/15-del, nepozidano zemljišče v izmeri 1.689 m2, vse k. o. 1772-Slape.

Razpisne datoteke