Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 4. 2016

Datum objave: 13. 4. 2016
Rok za prijavo: 28. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
zemljišče s parc. št. 97/21 v izmeri 11 m2, k.o. 1995 Podsmreka (ID znak: 1995-97/21-0).

Razpisne datoteke