Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 6. 2016

Datum objave: 13. 6. 2016
Rok za prijavo: 28. 6. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o oddaji dela zemljišča parc.št. 897/14 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v brezplačno uporabo.