Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 9. 2016

Datum objave: 31. 8. 2016
Rok za prijavo: 15. 9. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2371/5 (ID znak: 1735-2371/5-0) v izmeri 20 m2, k.o. 1735-Stožice.