Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 12. 2016

Datum objave: 28. 11. 2016
Rok za prijavo: 13. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 385/412, k.o. Karlovško predmestje (ID znak: 1695-385/412-0).

Razpisne datoteke