Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 12. 2016

Datum objave: 29. 11. 2016
Rok za prijavo: 14. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o oddaji zemljišč parc. št. 245/345, parc. št. 245/188 in parc. št. 245/336 vse k. o. 1695 – Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo.