Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 2. 2017

Datum objave: 23. 1. 2017
Rok za prijavo: 7. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 883/4 v izmeri 27 m², k.o. 1746-Rašica (ID znak: parcela 1746 883/4).

Razpisne datoteke