Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 4. 2017

Datum objave: 20. 3. 2017
Rok za prijavo: 4. 4. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1837/6 (ID znak: parcela 1773 1837/6) v izmeri 108 m2, k.o. 1773-Dobrunje.

Razpisne datoteke