Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 6. 2017

Datum objave: 18. 5. 2017
Rok za prijavo: 2. 6. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča:
-          parc. št. 1042/76 in 1042/78, obe k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.

Razpisne datoteke