Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 6. 2017

Datum objave: 30. 5. 2017
Rok za prijavo: 14. 6. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za zemljišča
-          parc. št. 249/4 v izmeri 54 m²,  k.o. 1739 – Zgornja Šiška.

Razpisne datoteke