Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 10. 2017

Datum objave: 20. 9. 2017
Rok za prijavo: 5. 10. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za solastniški delež do 30/775 zemljišča, parcelna št. 120/41 , k.o. 1696 - Rudnik, v izmeri 604 m2.

Razpisne datoteke