Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 11. 2017

Datum objave: 19. 10. 2017
Rok za prijavo: 3. 11. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1079/2, k.o. 1734 – Ježica.

Razpisne datoteke