Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 8. 2017

Datum objave: 3. 8. 2017
Rok za prijavo: 18. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča, parcelna št. 2111/29 v izmeri 1120 m2, parc. št. 2111/123 v izmeri 3028 m2 in parc. št. 2111/175 v izmeri 1080 m2, vse k.o. 1320 – Drnovo, v solastniškem deležu do 1/16.

Razpisne datoteke