Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 11. 2017

Datum objave: 15. 11. 2017
Rok za prijavo: 30. 11. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča, parcelna št. 498/1 v izmeri 184 m2, parc. št. 498/2 v izmeri 12 m2 in parc. št. 498/3 v izmeri 9 m2, vse k.o. 1357 – Brestanica, v solastniškem deležu do 1/16.

Razpisne datoteke