Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 1. 2018

Datum objave: 28. 12. 2017
Rok za prijavo: 12. 1. 2018

za prodajo nepremičnine:
- nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1649/29, v izmeri 155 m2, k. o. Kašelj, ID znak: 1770 1649/29

Cena nepremičnine je 12.400,00 EUR brez 2 % DPN.

Razpisne datoteke