Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 1. 2018

Datum objave: 3. 1. 2018
Rok za prijavo: 18. 1. 2018

za prodajo nepremičnine:
- nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1052/4, v izmeri 190 m2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: 1754 1052/4

Cena nepremičnine je 15.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke