Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 1. 2018

Datum objave: 10. 1. 2018
Rok za prijavo: 25. 1. 2018

za prodajo nepremičnine:
- nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1383/16, v izmeri 77 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: parcela 1753 1383/16

Cena nepremičnine je 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke