Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 8. 10. 2013

Datum objave: 23. 9. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 2097/9, 2097/14, 2097/17, 2097/18, 2097/19, 2097/20, 2097/21 in 2099/3 v katastrski občini Lipoglav z namenom izgradnje TK kanalizacije med FL Mali Lipoglav in BP Lipoglav.

Razpisne datoteke