Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 1. 5. 2013

Datum objave: 16. 4. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 1427/65, 1427/11 obe k.o. Zadobrova zaradi zamenjave obstoječega nadzemnega s podzemnim priklopom na električno omrežje.

Razpisne datoteke