Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 1. 5. 2013

Datum objave: 16. 4. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. 56/11 v katastrski občini Zadobrova z namenom izgradnje priključka na vodovodno omrežje.