Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 1. 5. 2013

Datum objave: 16. 4. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. 1018/5, 1015/8 v katastrski občini Slape z namenom izgradnje merilnega mesta na javnem vodovodu.

Razpisne datoteke