Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 2. 5. 2013

Datum objave: 17. 4. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 572/1, 572/2, 573/1, 418/1, vse k.o. Zadobrova in za zemljišča parc. št. 221/2, 256/2, 257/1, vse k.o. Slape z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja.

Razpisne datoteke