Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 26. 11. 2016

Datum objave: 11. 11. 2016
Rok za prijavo: 26. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za solastniški delež do 2/5 pri zemljišču s parc. št. 376/370 (ID znak: 1722-376/370-0) v izmeri 271 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.