Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ledina II

Zaključen: 11. 12. 2018 , odpiranje prijav: 11. 12. 2018

Datum objave: 29. 11. 2018
Rok za prijavo: 11. 12. 2018 do 10.00; portal e-JN
Odpiranje prijav: 11. 12. 2018 ob 10.10; portal e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 4. 12. 2018 do 10.00.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN008216/2018-W01.

Razpisne datoteke