Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015

Zaključen: 20. 2. 2015 , odpiranje prijav: 25. 2. 2015

Datum objave: 30. 1. 2015
Rok za prijavo: 20. 2. 2015 Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana.
Odpiranje prijav: 25. 2. 2015

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2015, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2015.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.

Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Sofinancirani izvajalci v vseh Programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.

PRIJAVA NA E-RAZPIS: http://razpisisport.ljubljana.si

Razpisne datoteke