Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 139 Novi center

Zaključen: 3. 4. 2023

Datum objave: 23. 2. 2023
Rok za prijavo: 3. 4. 2023

Od 2. 3. do 3. 4. 2023 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 139 Novi center.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 15. 3. 2023, ob 17. uri, v dvorani Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 11, Ljubljana.

Razpisne datoteke