Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 191 Podutik Kamna Gorica - zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del)

Zaključen: 11. 4. 2013

Datum objave: 4. 3. 2013
Rok za prijavo: 11. 4. 2013

Od 11. 3. do 11. 4. 2013 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica - zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 3. 4. 2013, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke