Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 253 Stanovanjska zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj - del

Zaključen: 14. 10. 2011

Datum objave: 5. 9. 2011
Rok za prijavo: 14. 10. 2011

Od 14. septembra do 14. oktobra 2011 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj - del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).


Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 22. septembra 2011, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.

Razpisne datoteke