Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 384 Velika Hrušica

Zaključen: 25. 4. 2016

Datum objave: 16. 3. 2016
Rok za prijavo: 25. 4. 2016

Od 25. 3. do 25. 4. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 384 Velika Hrušica.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v torek, 19. 4. 2016, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke