Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPNdp 428 Tomačevo

Zaključen: 21. 7. 2017

Datum objave: 14. 6. 2017
Rok za prijavo: 21. 7. 2017

Od 21. 6. do 21. 7. 2017 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 5. 7. 2017, ob 16. uri, v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Tomačevo – Jarše, Tomačevo 16, Ljubljana.

Razpisne datoteke