Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto - MT 8/1

Zaključen: 9. 5. 2014

Datum objave: 16. 4. 2014
Rok za prijavo: 9. 5. 2014

Od 23. 4. do 9. 5. 2014 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto - MT 8/1.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 7. 5. 2014, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke