Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR2/20 Pravoslavna cerkev

Zaključen: 13. 7. 2011

Datum objave: 29. 6. 2011
Rok za prijavo: 13. 7. 2011

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR2/20 Pravoslavna cerkev.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
 

Javna obravnava gradiva bo v ponedeljek, 11. julija 2011, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke